„PROPAGÁCIA BANSKEJ HISTÓRIE a cestovného ruchu V REGIÓNE“

Táto stránka vznikla na podporu propagácie baníckej histórie a cestovného ruchu v obciach Špania Dolina, Baláže, Kynceľová, Nemce, Podkonice, Priechod, Selce, Slovenská Ľupča a v meste Banská Bystrica.

Užite si zimu v našom regióne!

Aké informácie nájdete na tejto stránke?