„PROPAGÁCIA BANSKEJ HISTÓRIE a cestovného ruchu V REGIÓNE“

Táto stránka vznikla na podporu propagácie baníckej histórie a cestovného ruchu v obciach Špania Dolina, Baláže, Kynceľová, Nemce, Podkonice, Priechod, Selce, Slovenská Ľupča a v meste Banská Bystrica.

Radi objavujete svet zo sedla svojho bicykla? Nájdite si tú svoju trasu!

Náučné chodníky, ľahké turistické trasy pre rodiny aj skutočné turistické lahôdky!

Objavte banícku históriu v Španej Doline!

Aké informácie nájdete na tejto stránke?